Innovatie Ambassadeur in de zorgInnovatie Ambassadeur in de zorg

Algemene informatie

Verandering gaat niet vanzelf. Om verandering mogelijk te maken te behoefte aan voorlopers en verbinders: innovatieambassadeurs!
Innovatieambassadeurs zijn zorgmedewerkers die als brug fungeren tussen enerzijds de wensen van het team rondom het gebruik van zorgtechnologie en anderzijds de mogelijkheden in de organisatie.

Ervaringen uit pilots en projecten, maken duidelijk dat het andere werken met behulp van zorgtechnologie vraagt om een wezenlijke verandering in werkprocessen en werkroutines met bijbehorende attitude, houding, en competenties van zorgmedewerkers. Deze praktische en door de V&VN geaccrediteerde cursus biedt medewerkers die deze rol vervullen verdiepende kennis, ervaringen en tools om een betere invulling te geven aan de rol van innovatie ambassadeur.

Doelgroep

De cursus richt zich op verzorgende niveau 3 (IG) en verpleegkundige niveau 4 die collega’s willen helpen bij het invoeren en borgen van innovaties met technologie in het werkproces en werkroutines.

Hij/zij is de trekker van innovaties met zorgtechnologie binnen het eigen team en doet actief mee aan het verkennen van mogelijkheden voor en met cliënten en collega’s, testen producten en doet mee aan pilots. Ook helpt de innovatie ambassadeur zijn collega’s bij het ervaren van het nut en de noodzaak van nieuwe manieren van werken en met het positioneren van zorgtechnologie in het zorgproces.

Programma

Naast aandacht voor kennisinhouden leveren onderzoek, praktijktoepassing, reflectie op het eigen handelen steeds input aan het leerproces van de cursisten. Tijdens het werken aan de leerdoelen wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op de 21-eeuwse vaardigheden zoals ondernemendheid, creativiteit, kritische denken en (interprofessionele) samenwerking.

De cursus bestaat uit 3 dagdelen van elk 4 uur met aanvullende praktijkopdrachten.

Resultaat

Na de cursus heeft de deelnemer:

  • Kennis over de meerwaarde van eHealth voor het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
  • Kennis over een aantal concrete en actuele toepassingen op het gebied van eHealth
  • Kennis over de manier waarop eHealth je werkwijze als professional en het zorgproces gaat veranderen
  • Kennis over de mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden van het toepassen van eHealth
  • Algemene kennis over relevante verandertheorieën, -strategieën, en -interventies
  • Ervaring met de toepassing van een aantal veranderkundige interventies
  • Kennis over de belangrijkste elementen van projectmatig werken.

Unieke samenwerking

De cursus is een co-creatie tussen TBinnovators en Kodiezijn. Op basis van jarenlange ervaring in innovatiemanagement, design thinking en actuele kennis over zorgtechnologie is deze cursus ontworpen.

Kosten en groepsomvang

De kosten voor deze cursus bedragen 395 excl. 21% BTW. De minimale groepsomvang voor deze cursus bedraagt 10. Er kunnen maximaal 12 deelnemers aan deze cursus deelnemen.

Locatie

De cursus wordt gehouden in het Living Lab van Zorg Techniek Limburg in Roermond: een inspirerende context voor echte innovators! Indien gewenst kan de cursus ook in Company worden gegeven.

Impressie

Inschrijven?

Indien u interesse heeft in het volgen van deze training kunt u uw inschrijving kenbaar maken via Gilde Opleidingen: Inschrijven.

Als u inhoudelijke vragen heeft over deze cursus dan kunt u Contact met ons opnemen.