InnovatieInnovatie

Innovatie wordt steeds belangrijker voor zorgorganisaties. Maar waar start je als zorgorganisatie? Wat doe je wel en wat doe je niet? En hoe zorg je voor de juiste (innovatie) beweging in de organisatie? Door onze kennis en praktijkervaring weten wij precies wat nodig is om innovatie te organiseren, hoe je de juiste innovatiestrategie opstelt en hoe je het creatieve vermogen van mensen stimuleert. Wij geloven sterk in een experimentele aanpak waarbij in co-creatie wordt gewerkt aan innovaties met impact!

Dit kunnen wij voor u betekenen

Wij helpen onze klanten met uiteenlopende innovatievraagstukken in de digitale zorg van morgen. Van het opstellen van een innovatiestrategie tot het genereren van ideeën en het opzetten  en begeleiden van experimenten en pilots. Ook trainen wij medewerkers in het ontwikkelen van hun innovatievaardigheden. Al onze diensten zijn gebaseerd op (wetenschappelijk) bewezen methoden en technieken, maar zeker ook op onze eigen praktijkervaring.

Innovatie Strategie

In co-creatie ontwikkelen wij met u een innovatiestrategie die naadloos aansluit op de doelstellingen van uw zorgorganisatie. De ontwikkelde innovatiestrategie biedt u vervolgens de mogelijkheid tot het samenstellen van een innovatieportfolio.


Contact

Innovatie Management

Samen met u genereren wij innovatieve ideeën en zetten deze ideeën om in concrete impactvolle experimenten en projecten.


Contact

Innovatie Trainingen

Wij zorgen ervoor dat professionals beschikken over de juiste innovatietools en innovatievaardigheden om te kunnen innoveren met impact.


Contact

Innovatiestrategie

Om goed te kunnen starten met innovatie is een heldere innovatiestrategie nodig. Een innovatiestrategie creëert duidelijkheid over de manier waarop innovatie gaat bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Middels het 4-O-model helpen wij zorgorganisaties een passende innovatiestrategie te ontwikkelen. 

Ontdekken

In deze fase onderzoeken we de interne- en externe omgeving. Hierbij hebben we o.a. aandacht voor trends en ontwikkelingen en de innovatiegereedheid van de organisatie. Daarnaast analyseren we diverse interne (strategische) documenten.

Ontwikkelen

In deze fase formuleren we gezamenlijk de innovatieambitie en belangrijke innovatiethema's voor de komende jaren. Daarnaast wordt de basis gelegd voor de organisatie van innovatie binnen de organisatie (de innovatiemotor).

Organiseren

In deze fase worden per innovatiethema één of meerdere doelen gesteld en wordt de innovatieroadmap opgesteld. Tevens starten we de innovatiemotor waardoor rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder in de organisatie worden belegd.

Overdragen

In deze fase wordt de strategie kenbaar gemaakt binnen de organisatie, zodat iedereen weet wat de innovatierichting is. Ook vindt in deze fase de uitvoering van de strategie plaats, waarbij de strategie continu wordt gemonitord en waar nodig bijgesteld.

Innovatiemanagement

Bij innovatiemanagement gaat het om het managen van alle onderdelen van het innovatieproces. Hierbij kan worden gedacht aan het genereren en valideren van nieuwe ideeën en oplossingen en het opzetten van experimenten en pilots om de waarde en voorwaarden te bepalen. Wij maken hierbij gebruik van diverse tools uit Service Design Thinking, zoals Empathy Maps, Stakeholder Maps, Customer Journeys, Service Blue Prints en het Business Canvas Model. Ook kunnen wij u op de diverse onderdelen van het innovatieproces adviseren.

Idee

In deze fase staat het genereren van ideeën voor (complexe) uitdagingen en vraagstukken centraal.

Verkenning

In deze fase wordt het idee verder verkend. Centraal hierbij is het verrijken en valideren van het idee aan de hand van praktijk- of deskonderzoek.

Experiment

In deze fase wordt de "waarde" van de innovatie (oplossing) voor de eindgebruikers in de praktijk gevalideerd.

Pilot

De focus bij de pilot ligt op condities, randvoorwaarden en businesscase. Belangrijkste vraag is of de implementatie en opschaling van de innovatie realistisch en haalbaar is.

Onze klanten

Klanten van TBinnovators kiezen bewust voor onze expertises. We inspireren onze klanten om niet alleen nieuwe wegen te ontdekken, maar ook te bewandelen. Door onze jarenlange (praktijk)ervaring in de gezondheidsheidszorg begrijpen wij zorgorganisaties als geen ander en kunnen wij samen impact creëren. Bij TBinnovators werken wij dan ook niet voor, maar samen mét onze klanten. Met onderstaande innovatieve klanten hebben wij al mogen samenwerken


Hoe kunnen wij u helpen?

Of het nu gaat om het opstellen van een innovatiestrategie of innovatieportfolio, het vergoten van het innovatievermogen binnen uw organisatie, het opzetten van experimenten of andere innovatieprojecten, niet is ons te gek! Wij denken graag met u mee. Neem vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.


Contact