Digitaal Vaardig in de zorg

Bron afbeelding: www.digivaardigindezorg.nl

Achtergrond

Uit het rapport Innovaties in het Verpleeghuis van Actiz (2019) is te concluderen dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van technologische innovaties. Voorbeelden als beeldschermzorg (triage op afstand), sensortechnologie (slimme vloer), en het gebruik van de Smart Glass voor assistentie op afstand, passeren in deze notitie de revue. Maar bij digitalisering kan ook worden gedacht aan apps die het medicatieproces ondersteunen (digitaal (op afstand) aftekenen) of aan cloudapplicaties zoals Office365. Ook komen zorgprofessionals steeds vaker in aanraking met mobiele devices, zoals een smartphone of tablet. De bovenstaande voorbeelden van digitale toepassingen horen bij de zorg van nu en hebben de potentie de werkdruk en registratielast te verlagen. Ook kunnen dergelijke toepassingen cliënten zelfredzamer maken en de eigen regie bevorderen. Hierdoor wordt de druk op de zorgprofessional minder.

Om op een doelmatige (effectief én efficiënt) manier met digitale toepassingen te kunnen werken moeten medewerkers digitaal vaardig zijn. Digitaal vaardig wordt gedefinieerd als “alle vaardigheden die nodig zijn om digitale technologie te benutten om de kwaliteit van zorg te vergroten, en efficiënter, makkelijker, veilig en transparant te werken (Verheijden, 2019)”. Knelpunt is dat een deel van de medewerkers niet goed met digitale technologie overweg kan. De ervaring met technologie is simpelweg beperkt omdat technologie bijvoorbeeld nooit als onderdeel was opgenomen in het opleidingscurriculum. Medewerkers die de digitale basisvaardigheden missen ervaren bij het uitvoeren van hun digitale werkzaamheden stress, angst, onzekerheid en schaamte (Verheijden, 2019). Goede digitale innovaties in de zorg komen hierdoor minder goed tot wasdom!

Dit was de reden voor enkele zorgorganisaties in de regio Noordoost Brabant (Brabantzorg, Laverhof, Zorggroep Elde Maasduinen) om aan de slag te gaan met het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers.

De opdracht

Onze rol was het verzorgen van de totale projectcoördinatie van het project digitaal vaardig in de zorg. De betrokken zorgprofessionals beschikken aan het eind van dit project over de benodigde digitale vaardigheden om hun functie goed te kunnen uitoefenen, nu én in de toekomst.

Activiteiten

Binnen het project zijn door ons de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het ontwikkelen van een projectplan digitaal vaardig voor de regio Noordoost Brabant
 • Het opzetten van de projectorganisatie
 • Het opzetten van een werving en selectietraject voor de aanstelling van digicoaches in de drie deelnemende zorgorganisaties
 • Het creëeren van een kick-off binnen de diverse organisaties en afdelingen
 • Het uitzetten van de 0-meting (zelfscan)
 • Het schrijven van een analyserapport van de 0-meting
 • Het uitzetten van de 1-meting (zelfscan)
 • Het organiseren van de opleidingen tot digicoaches door Buro Strakz
 • Het organiseren van leeractiviteiten op basis van de landelijke website; www.digivaardigindezorg.nl
 • Het opzetten en bewaken van de projectbegroting en -planning
 • Het organiseren van diverse PR- en communicatiemomenten (bijv. dag van de digicoach op 17 december 2020)

Opschaling

In 2021 hebben andere zorgorganisaties in de regio Noordoost Brabant de mogelijkheid om bij het project digitaal vaardig in de zorg aan te sluiten. De opgedane kennis door Laverhof, Brabantzorg en Zorggroep Elde Maasduinen wordt regionaal gedeeld.

Klanten

Brabantzorg, Zorggroep Elde-Maasduinen, Laverhof

Diensten

Implementatiemanagement

Status

Lopende

Door

Drs. Tom Brandsma MA

Tom Brandsma - Rene Verkaart

Wil u een keer sparren over wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Neem contact met ons op!


Contact