FibriCheck: Uw smartphone als cardioloog?

Het opsporen van hartritmestoornissen met enkel de camera van je smartphone? Het lijkt sciencefiction, maar het kan inmiddels op 16.000 verschillende smartphones met het klinisch gevalideerde én goedgekeurde (CE én FDA) algoritme van FibriCheck! 

Hartritmestoornissen zijn verantwoordelijk voor 20% van alle beroertes! Ongeveer 75% van deze beroertes kan voorkomen worden door vroegtijdige screening en adequate follow-up! De ontwikkelaars van FibriCheck ontwikkelden daarom een app met slimme algoritmen om onregelmatige hartritmestoornissen, zoals voorkamerfibrillatie, beter op te kunnen sporen. Het ontdekken van deze spreekwoordelijke sluipmoordenaar is essentieel om een beroerte te voorkomen. 

Hoe werkt FibriCheck? 

Download als eerste de FibriCheck app uit de Appstore of Google Play Store. Na het downloaden van de app creëer je een eigen gebruikersaccount. Zodra je een eigen gebruikersaccount hebt aangemaakt ben je klaar om te beginnen! Om je hartritme te meten plaats je je vinger gedurende 60 seconden over de camera van je smartphone. Gedurende de 60 seconden wordt een visuele grafiek op het scherm van de smartphone weergegeven. Na elke meting wordt de gebruiker gevraagd hoe deze zich voelt en of symptomen aanwezig zijn. Hierna ontvang je binnen enkele seconden de resultaten van je meting op je smartphone.

FibriCheck

De techniek achter FibriCheck 

De techniek achter FibriCheck is gebaseerd op de techniek van fotoplethysmografie (PPG). Met deze techniek detecteert de camera van je smartphone veranderingen in de lichtabsorptie door het bloed. Een hartslag zorgt ervoor dat het bloed via de aorta door het lichaam wordt gepompt. Die pulserende bloedstroom zorgt ervoor dat de bloedvaten direct na een hartslag uitzetten. Door de grotere diameter van het bloedvat en de grotere hoeveelheid bloed ontstaat meer lichtabsorptie. Tussen de hartslagen in krimp de diameter terug. Hierdoor is minder bloed aanwezig in het bloedvat en daardoor minder lichtabsorptie. Door lichtsignalen uit te sturen vanuit de flashlight van een smartphone kan FibriCheck dus je hartritme bepalen. Met behulp van Artifical Intelligence (AI) en slimme medische software kan de app tot een gedegen analyse komen.

De techniek is dus gebaseerd op PPG. Om goedkeuring te ontvangen vanuit de Food and Drug Administration (FDA) moest FibriCheck een klinisch gelijkwaardige accuraatheid aantonen met de traditionele technologieën om hartritmestoornissen op te sporen, de zogeheten ECG-metingen (elektrocardiografie). In een studie van VandenBerk et. al. (2017) werd een correlatie van 99.3% gevonden met betrekking tot de Beat to Beat interval. Op basis van de uitslag werd de FDA-goedkeuring verleend. 

Het unieke van FibriCheck: geen speciale hardware nodig!

Er zijn natuurlijk veel apps en/of apparaten in omloop die allemaal iets met hartritme of hartslag doen. In onderstaande kwadrant is een illustratieve indeling gemaakt van enkele toepassingen. De horizontale as geeft het verschil weer tussen hardware- en softwaretoepassingen. De verticale as de verdeling tussen medische- en wellness toepassingen. 

Het unieke aan FibriCheck is dat zij gebruik maken van de hardware van de smartphone, waardoor de gebruiker geen extra hardware hoeft aan te schaffen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de AliveCor (kwadrant links boven). FibriCheck is alleen een app met slim algoritme dat optimaal gebruik maakt van de bestaande hardware. Daarnaast is FibriCheck te typeren als een medisch device. FibriCheck valt daarmee, net zoals Preventicus in het kwadrant in de rechterbovenhoek. Het huidige verschil tussen FibriCheck en Preventicus is het feit dat FibriCheck wel over een FDA-goedkeuring beschikt en Preventicus niet.

Van idee naar FibriCheck 

Het begon met een stageproject waarbij op vraag van enkele cardiologen gezocht werd naar een oplossing om hartritmestoornissen continu bij patiënten te kunnen opvolgen, zonder dat de patiënt daarvoor de arts moest bezoeken. Vanuit hier ontstond het idee om de smartphone als “device” voor de uit te voeren metingen te gaan gebruiken. Van het idee in 2014 tot en met de Europese goedkeuring (juli 2016) duurde 2 jaar. Sinds 2018 heeft FibriCheck ook de Amerikaanse goedkeuring van de FDA ontvangen.

Het artsenmodel als distributiemethode

Ondanks dat FibriCheck in 2016 de Europese CE-certificering behaalde, was het nog geen vanzelfsprekendheid dat de app ook gebruikt ging worden. Er heerste namelijk nogal wat scepsis en de app moest eerst het vertrouwen winnen van de artsen. In het begin heeft FibriCheck ervoor gekozen om de app alleen op voorschrift van de arts aan te bieden. Een bewuste keuze volgens één van de oprichters. Belgische patiënten konden met en door de arts verstrekt voorschrift (QR-code) de FibriCheck app downloaden, de test uitvoeren en de verzamelde data naar de arts verzenden. De arts zat hierdoor in de “driversseat” en had de regie om te bepalen wie de app mocht gebruiken en voor hoelang. Dit artsenmodel als distributiemethode wordt in België nog steeds gehanteerd. Inmiddels zijn er ongeveer 1.500 artsen die de FibriCheck-app voorschrijven. In vergelijking met het traditionele Holter-onderzoek, waarbij de patiënt zijn borst volgeplakt krijgt met elektroden en een kastje, hoeft de patiënt bij de FibriCheck-app alleen zijn vinger voor de camera te houden. 

Het digitaal screenen van grote groepen als distributiemethode

Vanaf 2018 is FibriCheck zich ook gaan focussen op preventie middels het screenen van grote groepen. Veel mensen weten immers niet dat ze een hartritmestoornis hebben. Digitale screening kan hartritmestoornissen in een (vroeg)tijdig stadium detecteren en het detecteren is met FibriCheck slechts een kwestie van 60 seconden. In een recente campagne heeft FibriCheck o.a. QR-codes laten plaatsen in regionale Belgische Dagbladen. Door het scannen van deze QR-codes kon de app gratis worden gedownload en kon je als gebruiker gedurende 7 dagen gratis gebruik maken van de app. Gebruikers konden hierbij een ongelimiteerd aantal metingen uitvoeren. Ongeveer 65.000 mensen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na 48 uren ontvangen de gebruikers ook nog een uitgebreid rapport met alle uitslagen. In deze rapporten werd o.a. ingegaan op (a) de resultaten en call to action, (b) educatie, (c) belangrijke statistieken, (d) compliance en (e) details van de metingen. 

FibriCheck in bedrijven

Sinds enige tijd maken ook bedrijven gebruik van de FibriCheck app, bijvoorbeeld in het kader van duurzaam personeelsbeleid en innovatie. Het screenen van medewerkers met de FibriCheck app kan bijdragen om uitval van medewerkers te voorkomen. In het kader van de privacy kunnen medewerkers zelf bepalen of zij de uitslag van de screening delen met hun werkgever. 

Van een app op voorschrift naar een consumenten-app

Sinds september is de app ook gewoon door consumenten te raadplegen. Gebruikers kunnen de app downloaden in de appstore en een abonnement kiezen. Voor nieuwe gebruikers is het mogelijk de app 1 dag onbeperkt gratis te gebruiken. Daarna kan overgeschakeld worden naar een abonnement. Gebruikers kunnen zelf bepalen wanneer en hoe vaak ze de app gebruiken. Na gebruik ontvang je direct de uitslag. Naast deze directe uitslag ontvang je 6 uur na de meting een uitgebreid rapport over de meting. 

De toekomst voor FibriCheck

De toekomst voor FibriCheck is veelbelovend. Met een CE en FDA-goedkeuring op zak heeft FibriCheck een unieke propositie gecreëerd. Tevens zijn diverse business- en distributiemodellen ontwikkeld en in de praktijk gebracht. In alle businessmodellen vervult de zorgverzekeraar (nog) geen rol. Gezien de recente samenwerking tussen CZ (Nederlandse zorgverzekeraar) en SkinVision (Slimme app om op huidkanker te screenen) ligt een dergelijke samenwerking ook voor FibriCheck voor de hand. Maar natuurlijk zijn ook nog andere businessmodellen denkbaar. Farmaceuten zouden het FibriCheck platform bijvoorbeeld kunnen gebruik om direct medicatie aan te bieden. De rol van de arts in de zorgketen gaat dan drastisch veranderen: van “voorschrijver” naar “controleur” en “coach”. Tevens kan de farmaceut direct aan de consument leveren, waardoor ook de rol van de apotheker zal veranderen. Ook farmaceuten zijn namelijk op zoek naar nieuwe businessmodellen, waarbij een strategische samenwerking met gezondheidsapp ’s zeker tot de mogelijkheden behoort. Zo redenerend zal de consument steeds meer regie krijgen over zijn eigen gezondheid. Enfin, FibriCheck zal zijn ontwikkelingen doorzetten. Recentelijk (24 september) kondigde het bedrijf aan te gaan samenwerken met Fitbit. Gebruikers van de Fitbit kunnen nu via hun smartwatch (Fitbit) hun hartritme controleren. De software hiervoor is CE-gecertificeerd, waardoor het aan de EU-standaarden voor medische applicaties voldoet.