Mary Meekers Internet Trend Rapport 2019

De consument als aanjager van digitale gezondheidszorg!

Recentelijk is het Mary Meekers Internet Trends Rapport 2019 verschenen. Het omvangrijke rapport telt 333 sheets. Zoals gebruikelijk worden in deze rapportage diverse digitale trends beschreven over een breed scala aan thema’s, waaronder ook de gezondheidszorg. Onderstaand een samenvatting van enkele belangrijke ontwikkelingen voor iedereen die geïnteresseerd is in ontwikkelingen met betrekking tot digitale gezondheidszorg. De volledige presentatie van Meekers is hier te vinden.

De weg naar digitale gezondheidszorg zet door en is goed voor zowel de zorgvrager als zorgaanbieder

Meekers (2019) merkt op dat naarmate patiënten meer betrokken worden in het “decison-making proces” over hun eigen gezondheid, de patiënttevredenheid toeneemt en betere gezondheidsuitkomsten worden gerealiseerd. Uit onderzoek (Rock Health Digital Health Consumer Adoption Survey, 2018) is gebleken dat van de 4.000 respondenten 80% zoekt naar online gezondheidsinformatie. Een stijging van 9% ten opzichte van 2015. Ongeveer 64% maakte in 2018 gebruik van online reviews van zorgaanbieders. In 2015 was dit 50%: een stijging van 14%. Ook is het gebruik van mobiele trackingsystemen en wearables in 2018 toegenomen. Meekers (2019) concludeert dat de gezondheidszorg in de US gestaag verder digitaliseert.

De grootste stijging met betrekking tot de adoptie van digitale gezondheidstoepassingen is te vinden in de adoptie van wearables en live video telemedicine. Het gebruik van wearables is toegenomen van 13% in 2015 naar 33% in 2018. Een stijging van 13%. Het gebruik van live video telemedicine is gestegen van 7% in 2015 naar 34% in 2018. Een stijging van 27%. In 80% van de ziekenhuizen is telemedicine reeds geïmplementeerd.

Waar wearables eerst nog vooral werden gebruikt als “fitness trackers”, worden wearables in toenemende mate gebruikt om de gezondheid te managen. De Apple Research Kit wordt door Meekers (2019) hierbij als voorbeeld aangehaald. Met de Apple Research Kit wordt volgens de CEO van Apple (Tim Cook) gewerkt aan het “democratiseren” van de gezondheidszorg, waarmee wordt bedoeld dat consumenten steeds meer empowered worden om met hun eigen gezondheidsdata hun eigen gezondheid te managen. Datgene wat voorheen in het ziekenhuis werd gedaan, kan nu op elk moment op elke plek. 

Elektronische Gezondheidsdossiers (EHR): adoptie nadert 100%, maar er bestaat nog altijd een behoefte tot (door)ontwikkeling

De adoptie van Elektronische Gezondheidsdossiers in de US nadert de 100%. Elektronische Gezondheidsdossiers bieden ziekenhuizen, artsen en andere zorgorganisaties de mogelijkheid om snel en veilig toegang te krijgen tot relevante gezondheidsinformatie van de patiënt, deze te delen en te bewerken. Ondanks de adoptie bestaat nog altijd behoefte aan doorontwikkeling, waarbij de behoeften vooral liggen bij interoperationaliteit (67%), voorspellende algoritmen (43%) en financiële/kosten data integratie (32%).

Apps die anticiperen op hiaten/problemen in het gezondheidssysteem

Diverse apps proberen de “gaps” in het huidige zorgsystem te dichten en te anticiperen op de wensen en behoeften van de klant. Meekers (2019) noemt hierbij diverse voorbeelden zoals Collective Medical (aligning care teams), Nurx (providing on-demand medication), Zocdoc en Solv (approving availability of care). Zocdoc en Solv kunnen beiden getypeerd worden als een soort van “marktplaats” voor zorg. Patiënten kunnen eenvoudig zorgverleners in hun buurt kiezen en op basis van reviews direct een afspraak inplannen. Doel is de beschikbaarheid van zorg te vergroten, de wachttijd te verminderen en de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten. Solv focust zich hierbij op de beschikbaarheid van acute zorg. 

We vertrouwen in toenemende mate onze gezondheidsdata toe aan de grote(re) internetbedrijven

Volgens Meekers (2019) vertrouwen wij data over onze gezondheid in toenemende mate toe aan (grote) internetbedrijven. Op basis van dit vertrouwen zoeken deze internetbedrijven naar nieuwe manieren om dit vertrouwen te kapitaliseren. Als voorbeeld worden de Apple Research Kit genoemd, de Google’s DeepMind, de Microsoft Health Bot en de recente aankoop van de start-up PillBack (internet apotheek) door Amazon. De meeste ondervraagden delen hun gezondheidsdata het liefste met Google (60%), Amazon (53%) en Microsoft (51%). Gevolgd door Apple (49%), Samsung (46%), Facebook (40%) en IBM (34%). 

Zorgverzekering: vereenvoudig, stel de gebruiker centraal én focus op gezond gedrag

De wereld van de zorgverzekeringen en daarbij behorende vergoedingen is complex. Onder het motto “healthcare is broken and we want to make it better” heeft Oscar in 2014 een poging ondernomen om gebruikers te ondersteunen bij hun navigatie door het complexe zorgverzekeringsstelsel. Het aantal lidmaatschappen is sinds 2014 gestegen tot ongeveer 250.000 leden. Belangrijk onderdeel van Oscar is de focus op gezondheid. Klanten van Oscar worden via de Oscar app gestimuleerd om te bewegen. Klanten die hun beweegdoelen behalen worden door Oscar beloont met waardebonnen. 

Herkent u de trends? 
Welke ontwikkelingen ziet u in uw eigen organisatie?