Regionaal experiment deskundigheid op afstand

De opdracht

Het opzetten van een regionaal experiment rondom de inzet van de slimme bril met als doel inzicht te creëeren in de potentie van deze technologische oplossing.

Aanleiding

Kennis wordt steeds schaarser binnen de ouderenzorg. Bovendien is deze kennis vaak verdeeld over een groot werkgebied. Uit het onderzoek “als je kansen laat zien, komen mensen in beweging” bleek dat professionals kansen zien met betrekking tot het toepassen van de slimme bril. Door gebruik te maken van deze technologie komt de benodigde kennis weer dichtbij op de plek waar deze nodig is. De focus van het experiment lag op het beschikbaar maken van de kennis van de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG). 

Aanpak

Doel van het experiment was het toetsen van bepaalde aannames en veronderstellingen door het ophalen van ervaringen. Op basis hiervan kon de kansrijkheid worden vastgesteld. 

Om het experiment te starten is als eerste een contract afgesloten met de leverancier van de slimme bril. Voor dit experiment is een contract afgesloten voor de inzet van 10 slimme brillen. 

Nadat de formaliteiten waren afgerond zijn per organisatie key-users aangesteld. Deze key-uses hebben een gedeelte van de training “digicoach” gevolgd om zo het traject goed te kunnen begeleiden en medewerkers te kunnen coachen in de inzet en het gebruik van de slimme bril. Ook hebben de “key-users” uitleg gekregen over het gebruik van de slimme bril en het gebruik van de app en het beheer. 

De key-users zijn vervolgens in hun eigen organisatie de kennis gaan overdragen aan de brilgebruikers (zorgprofessionals) en app-gebruikers (specialisten ouderengeneeskunde). Ook hebben zij -in afstemming met enkele ondersteunde afdelingen zoals ICT- enkele belangrijke randvoorwaardelijke processen ingericht. Alle key-users zijn gedurende de coronaperiode volledig digitaal en op afstand opgeleid. 

Resultaat

Keyusers opgeleid tot digicoaches. Digicoaches geschoold in het gebruik van de slimme bril. Beheerders geschoold in het beheer van de processen rondom de slimme bril. De organisaties zijn nu bezig met het toepassen van de slimme bril in de praktijk. De ervaringen worden medio september 2020 opgehaald en verzamelt.

Klant

8 Zorgorgansaties regio Noord- en Midden Limburg

Diensten

Innovatiemanagement

Status

Lopende

Door

Drs. Tom Brandsma MA

Tom Brandsma - Rene Verkaart

Wil u een keer sparren over wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Neem contact met ons op!


Contact