Review Protocol

Wij testen regelmatig innovaties die een rol zouden kunnen spelen in de digitale zorg van morgen. Zo blijven wij goed op de hoogte van de laatste innovaties en worden wij zelf onderdeel van deze digitale zorg. Bij innovaties kan o.a. worden gedacht aan gezondheid-apps, wearables, sensoren, (sociale) robots, genetische testen, of andere slimme innovaties. De testen die wij uitvoeren vinden altijd plaats vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Hoe komen wij aan de innovaties?

Wij komen op twee manieren aan innovaties voor de digitale zorg van morgen. Op de eerste plaats kunnen innovators, start-ups, of bedrijven ons hun innovatie uit eigen initiatief toesturen. Ten tweede zijn wij zelf continu op zoek naar en in gesprek met diverse innovators, start-ups en bedrijven. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen in de digitale zorg van morgen ook via relevante magazines.

Hoe ziet het reviewproces eruit?

Zodra wij een interessante innovatie hebben ontvangen of “gespot” gaan wij de innovatie zelf uitproberen. Het testen van de innovatie kan enkele dagen, weken of maanden duren. Dit is afhankelijk van het type innovatie. Gedurende de testperiode wordt de innovatie veelvuldig gebruikt, zodat wij als eindgebruiker daadwerkelijk kunnen ervaren hoe de innovatie werkt.

Het is aan te bevelen ons alleen innovaties toe te zenden waarvan u zeker bent dat deze “technisch” uitstekend functioneren. Het niet goed functioneren van de innovatie tijdens het reviewproces heeft namelijk invloed op onze gebruikerservaring. Een negatieve ervaring vanuit de eindgebruiker levert een slechte review op.

Uit welke onderdelen bestaat een review?

Onze reviews vinden zoals vermeld plaats vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Elke review bestaat uit een aantal standaard onderdelen. De onderdelen van de review komen voort uit onze eigen praktijkervaring, maar ook uit de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar de acceptatie van technologie door eindgebruikers. Zodra wij de innovatie hebben ontvangen bekijken wij deze innovatie op de volgende onderwerpen:

 • Uiterlijk design en gebruikersvriendelijkheid (effort expectancy)
  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de mate waarin de innovatie eenvoudig is in het gebruik (gebruikersvriendelijkheid) belangrijk is voor de acceptatie en het gebruik ervan. Daarom wordt het product als eerste beoordeelt op zijn verschijningsvorm: het design en uiterlijk. Hoe ziet het product eruit? Ziet het er gebruikersvriendelijk uit? Of complex? Wijst het gebruik zich vanzelf? Of is hulp nodig?
 • Functionaliteiten, Verwachtingen en Prestaties (performance expectancy)
  Na het beoordelen van de verschijningsvorm en gebruikersvriendelijkheid wordt de innovatie beoordeeld op de aanwezige basisfuncties. Wat zou de innovatie moeten doen volgens de instructies (website, gebruikshandleiding, etc.)? En wat doet de innovatie daadwerkelijk? Er wordt dus ingezoomd op beloofde- en aanwezige functies van de innovatie. Wordt de verwachting vanuit de eindebruiker waargemaakt? Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de performance expectancy (ervaren nut) een belangrijke voorspeller is van het gebruik van een technologie.
 • Toekomstperspectief en verbetersuggesties
  In dit onderdeel brainstormen wij met enkele experts uit het werkveld over de mogelijkheden van de innovatie? Waar zien wij de innovatie in de zorgpraktijk terug? Tevens bekijken wij op welke aspecten de innovatie nog verder verbeterd of doorontwikkeld kan worden. Missen we bepaalde functionaliteiten? En zien we potentie voor deze innovatie?
 • Positieve- en Verbeterpunnten
  Als laatste onderdeel wordt een overzicht gemaakt van de positieve- en verbeterpunten van de innovatie.

Wat doen we niet?

Wij voeren geen reviews uit met betrekking tot de betrouwbaarheid, validiteit of privacy (AVG) van een innovatie. Ook doen wij geen uitspraken over de veiligheid en beveiliging van een innovatie.

Zijn er kosten aan een review verbonden?

Het reviewen van de innovatie is gratis! Wij ontvangen voor het reviewen van deze innovaties dus geen financiële vergoeding of compensatie. Ook hebben wij op geen enkele manier financieel belang in innovatoren, start-ups of bedrijven die ons hun innovaties toesturen. De reviews die wij schrijven zijn daarmee onafhankelijk!

Innovatie door ons laten reviewen?

Bent u overtuigd van uw innovatie? Heeft u goed begrepen wat onze review inhoudt? Denkt u met uw product ons team van reviewers te kunnen verrassen?
Neem dan contact met ons op! Wij kijken er naar uit uw innovatie te testen!


Contact