Spraaktechnologie in de zorg

Aanleiding

Een viertal zorgorganisaties in de regio Midden Brabant (Thebe, De Wever, ‘t Heem en Zorggroep Elde Maasduinen) wilden experimenteren met spraaktechnologie in de zorg. In het bijzonder ging het hierbij om het rapporteren middels spraaktechnologie. In 2019 is een marktverkenning uitgevoerd wat heeft geleid tot een shortlist van leveranciers.

De doelstelling van het project was tweeledig:

  • Enerzijds het verbeteren van de efficiëntie doordat registratietaken eenvoudiger en sneller kunnen worden uitgevoerd
  • Anderzijds het verhogen van het werkplezier van zorgprofessionals. Het rapporteren (typen) levert vaak al de nodige stress op voor medewerkers

Opdracht

Het begeleiden van het experiment spraakgestuurd rapporteren binnen één van de deelnemende zorgorganisaties en het namens deze zorgaanbieder participeren in de regionale projectgroep spraaktechnologie. In het bijzonder lag de focus op het rapporteren in het behandeldossier (dekcursus, medische voorgeschiedenis en uitgaande specialisten brieven) van de bewoner.

Doelgroep

Het experiment is uitgevoerd met een Specialist Ouderengeneeskunde (SOG).

Opzet experiment

De Specialist Ouderengeneeskunde is voor de start van het experiment geinstrueerd in het gebruik van de spraakapplicatie. Het experiment bestond uit een nulmeting, oefenperiode, gebruiksperiode en eindmeting. Zowel met als zonder de spraaktechnologie zijn tijdregistraties verricht. Tevens zijn vragenlijsten en interviews afgenomen om inzicht te krijgen in de ervaringen van de gebruiker. Enkele voorbeeldvragen uit de vragenlijst:

  • Geef een beoordeling voor je werkplezier tijdens het rapporteren
  • Heb je voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen rapporteren
  • Hoe beoordeel je het gebruiksgemak van de spraakapplicatie
  • Heeft het gebruik van de spraakapplicatie invloed op de hoeveelheid tekst van de rapportages? Zo ja, waarom?
  • Zou je spraakrapportage aanraden bij je collega’s

Resultaten

De Specialist Ouderengeneeskunde is enthousiast over het spraakgestuurd rapporteren en zou de spraaktechnologie aanraden aan collegae. De kwaliteit van de rapportages neemt door spraakgestuurd rapporteren toe en er is een tijdswinst waarneembaar. De eenvoud van de spraakapplicatie wordt ook goed gewaardeerd.

Vervolg

Op basis van de positieve resultaten wordt het experiment voortgezet. Meerdere SOG’s gaan nu met de spraaktechnologie experimenteren. Tevens zullen uitgebreidere metingen plaats gaan vinden gedurende langere periode. Dit om de tijdsbesparing beter te kunnen duiden. Tenslotte zal het werken met auto-tekst worden geïntroduceerd. Door de functie van auto- tekst te includeren kan de efficiëntie in rapporteren verder toenemen. Middels deze functionaliteit kunnen veel voorkomende tekstblokken met data-invoervelden zelf worden gecreëerd en toegepast. Voorbeeld; vitale functies, risicoscan. Het gaat hier dus om reguliere analyses die de SOG iedere dag tegenkomt.

Kortom; een geslaagd experiment met een mooi vervolg!

Klant

Zorggroep Elde Maasduinen

Diensten

Innovatiemanagement

Status

Lopend

Door

Drs. Tom Brandsma MA

Tom Brandsma - Rene Verkaart

Wil u een keer sparren over wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Neem contact met ons op!


Contact