Toekomst van de gezondheidszorgToekomst van de gezondheidszorg

Hoe ziet de gezondheidszorg er over 5 tot 10 jaar uit? Worden zorgverleners vervangen door robots? En welke rol gaan technologieën als AI vervullen in de diagnostiek? Één ding is zeker: nieuwe technologische ontwikkelingen dienen zich in sneltreinvaart aan. Denk hierbij aan technologische ontwikkelingen als Artificiële Intelligentie (AI), E-Health toepassingen, Augmented- en Virtual Reality. We raken als mens steeds meer verweven met technologie en groeien toe naar een “quantified self” waarin we middels wearables en insideables zelf steeds meer informatie verzamelen over onze eigen gezondheid. Ook printen we in de toekomst onze eigen medicatie binnen enkele seconden thuis uit en worden de diagnoses gesteld door slimme app’s en operaties uitgevoerd door robots.

Thema's die in de presentatie aan bod komen

Digitalisering van de gezondheidszorg

Digital First wordt het motto, waarbij digitale preventie, zorg én behandeling steeds normaler worden. Steeds vaker maken we gebruik van wearables (draagbare technologie) in ons leven die onze lichaamswaarden meten zoals hartslag en temperatuur. We bewegen naar een voorspellende en digitale gezondheidszorg welke ons de mogelijkheid geeft om snel te kunnen acteren en ernstige(re) gezondheidsproblemen te voorkomen. Middels digitale zorg zijn we in staat cliënten/patiënten te monitoren en zorgprofessionals te faciliteren in het uitvoeren van hun vak. Gedacht kan worden aan exoskeletten die het fysieke werk verlichten of (tele)robots die communicatie op afstand mogelijk maken. Ook de mogelijkheden voor digitale medische behandeling nemen toe, waarbij o.a. gedacht kan worden aan bio-printers voor het printen van gepersonaliseerde medicatie al dan niet in de thuissituatie.

Artificiële Intelligentie (AI)

AI gaat een prominentie rol vervullen in diagnostiek. Diverse AI-toepassingen hebben reeds bewezen sneller en nauwkeuriger diagnoses te kunnen stellen. Met AI kunnen grote hoeveelheden aan data (gegevens, foto’s, etc.) nauwkeurig worden geanalyseerd. Een voorbeeld van een een AI toepassing is de SkinVision app waarmee huidkanker kan worden opgespoord. Ook Fibricheck is een voorbeeld waarbij AI wordt ingezet om via een app op je smartphone de aanwezigheid van voorkamerfibrillatie op te sporen.

 

 

Virtual- & Augmented Reality

Augmented- (AR) en Virtual Reality (VR) zullen in toenemende mate worden ingezet in de gezondheidszorg én het zorgonderwijs. VR- en AR toepassingen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan verbetering van voorlichting van cliënten, patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. Maar VR en AR kan ook worden ingezet om zorgprofessionals te ondersteunen in hun werk. Denk bijvoorbeeld aan een chirurg die gedurende een operatie wordt ondersteund middels AR door de projectie van niet zichtbaar weefsel. Ook zullen VR en AR een prominente rol gaan innemen met betrekking tot opleiden. Denk hierbij aan het trainen van zorgprofessionals in technische- of verpleegkundige handelingen of het omgaan met agressie. In de toekomst zal VR en AR gecombineerd worden met Artificiële Intelligentie (AR) en slimme sensoren waardoor de toegevoegde waarde steeds zal blijven groeien.

Nieuwe rollen en functies

Het werken met technologische innovaties vraag om nieuwe competenties en vaardigheden van zorgprofessionals. Het veilig en verantwoord kunnen werken met digitale toepassingen vormt hierbij de basis (digitale vaardigheid). Ook zullen coachende vaardigheden steeds belangrijker worden. Door de technologische vernieuwing zullen ook nieuwe functies en rollen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de digitale SOG, innovatieambassadeur, zorgtechnicus, en gezondheidscoach. Continu leren wordt essentieel en vindt plaats dichtbij de werkplek of op afstand. Het nieuwe leren wordt hierbij ondersteund door technologieën zoals Virtual- en Augmented Reality.

Ik ben geïnteresseerd in deze lezing


Lezing aanvragen